DISCLAIMER

Texel International Airport / Texel Airport NV

Het auteursrecht over het materiaal op deze website behoort toe aan Texel International Airport / Texel Airport NV. Het materiaal op deze website mag niet vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, dan wel worden opgeslagen in een databank, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Texel International Airport / Texel Airport NV.

Texel International Airport / Texel Airport NV heeft deze website met uiterste zorg samengesteld en besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van haar website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Texel International Airport / Texel Airport NV als mede aan haar gelieerde partnerorganisaties zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen. Alle vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Hyperlinks

De website van Texel International Airport / Texel Airport NV bevat hyperlinks naar andere websites. Hoewel deze sites zijn gecontroleerd op betrouwbaarheid, accepteert Texel International Airport / Texel Airport NV geen aansprakelijkheid voor de inhoud en/of de privacyreglementen van deze sites.

 

Texel International Airport / Texel Airport NV


Any material within the pages of this website, including text and images, remains the property of Texel International Airport / Texel Airport NV. It may not be distributed or made public in print, photos, copies, microfilm or in any other way, nor stored in a database, without the prior written permission of the owner, MTexel International Airport / Texel Airport NV.

 

Hyperlinks

Texel International Airport / Texel Airport NV declares that it has assembled the information on this website with due care and to the best of its knowledge, but makes no warranty as to the correctness of the information, nor assumes liability for errors this website may contain.

 

BACK